Jsou vaše cíle chytré?

Jsou vaše cíle chytré?

Jedním ze základních – a přesto často opomíjených – manažerských principů je požadavek na dostatečně konkrétní stanovení cílů, které zajistí možnost jejich transparentní kontroly a minimalizuje riziko jejich mylné interpretace a tím ztráty energie spojené s prací na špatně pochopeném cíli.

Snadnou pomůckou k eliminaci tohoto problému je požadavek na „chytrou“ definici cílů, vycházející z anglického slova SMART, které současně i akronymem hlavních požadovaných atributů cíle. Jaký tedy je správně definovaný cíl?

Konkrétní (Specific)
================

Konkrétně nadefinovaný cíl má daleko větší šanci na úspěšné naplnění. Správně definovaný cíl by proto měl odpovídat na šest základních otázek:

  • Kdo je za cíl odpovědný?
  • Co má být realizací cíle dosaženo?
  • Kde má být cíl realizován?
  • Kdy má být cíl naplněn?
  • Jak má být cíl naplněn (jaká jsou omezení a požadavky)?
  • Proč má být cíl realizován (jaký je jeho účel)?

Angličtina má pro tyto základní otázky jednoduchou mnemotechnickou pomůcku – označuje je jako „Otázky 6 W“ (Who, What, Where, When, Which, Why).

Měřitelný (Measurable)
==================

Bez konkrétně specifikovaných a tedy měřitelných kritérií je velmi obtížné určit, zda byl cíl naplněn. Vedle konkrétních hodnot jednotlivých parametrů, které budou měřeny, je vhodné stanovit také způsob (metodu) měření a případně i přípustné hodnoty (nejedná-li se o dvoustavové ukazatele typu ano/ne).

Dosažitelný (Attainable)
==================

Cíl by měl být stanoven tak, aby byl náročný, ale přesto splnitelný. Pokud cíl působí jako výzva, motivuje ke svému splnění. Jakmile se ale stane zjevně nedosažitelným, demotivuje.

Realistický (Realistic)
==================

Aby byl cíl stanoven realisticky, musí být definován tak, aby ten kdo ho má dosáhnout byl jak schopen, tak ochoten na plnění cíle pracovat. Snadným ověřením, že je cíl stanoven realisticky, je fakt, že jeho nositelé věří, že je možné jej dosáhnout. Rovněž je při definici cíle vhodné zvážit, jaké podmínky se případně k jeho realizaci váží a prověřením těchto podmínek ověřit i realističnost definovaného cíle.

Časově omezený (Timely)
===================

Skutečně dosažitelným se cíl stává teprve ukotvením v čase. Bez stanovení termínu není realistické očekávat, že bude cíl splněn, protože neexistence časového omezení snižuje naléhavost cíle a v rámci (byť podvědomé) prioritizace úkolů a aktivit odsouvá jeho plnění až na poslední místo.

~~~~~

Různé zdroje definují akronym S.M.A.R.T. jinými výrazy, pro podstatu věci to ale nic nemění. Stanovené cíle musí být především dobře promyšlené.

S – specific, significant, stretching

M – measurable, meaningful, motivational

A – agreed upon, attainable, achievable, acceptable, action-oriented

R – relevant, realistic, reasonable, rewarding, results-oriented

T – time-based, time-bound, timely, tangible, trackable

One thought on “Jsou vaše cíle chytré?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..