Browsed by
Month: Říjen 2018

Informační koncepce státu? Spíš sbírka přání a hesel.

Informační koncepce státu? Spíš sbírka přání a hesel.

Vláda ve středu 3. října schválila dokument s názvem Digitální Česko – Informační koncepce České republiky a podtitulem Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory. Vrcholný cíl, jehož naplnění chce koncepce dosáhnout do roku 2023, je formulován takto: „Česká republika je jednou z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb eGovernmentu, což významně přispívá k přívětivosti a celkové efektivitě výkonu veřejné moci“. Bohužel už dokument neuvádí nic o tom, jakou metrikou by se dal takto vágně definovaný cíl ověřit. Takže se…

Read More Read More